بازدید هیئت مدیره شرکت سنان شیمی تابان از توزیع کننده محصولات استان قزوین

01در روز 17/6/94 آقای مهندس دیوان بیگی عضو هیت مدیره  بهمراه مدیر و رییس فروش  شرکت سنان شیمی تابان  از انبارها و دفتر توزیع کننده محصولات استان قزوین جناب آقای حسین بابا بازدید بعمل آورده و پیرامون مسایل کاری گفتگو و تبادل نظر کردند .