46079212
4.8 /5 20 5 1 مزایا و معایب روانکاری با گریس در مقایسه با روغن های روانساز

مزایا و معایب روانکاری با گریس در مقایسه با روغن های روانساز

 • مزایا و معایب روانکاری با گریس در مقایسه با روغن های روانساز1399/4/15

  مزایای روانکاری با گریس در مقایسه با روغن های روانساز:

  • قابلیت ماندگاری در محل روانکاری
  • سهولت مصرف و کاهش دفعات روانکاری
  • کامل تر شدن آب بندی دستگاه ها، کاهش نشستی و چکه کردن روانکار
  • بهینه سازی چسبندگی روانکار به قطعات در شرایط دما و فشار بالا
  • سادگی طراحی سیستم های روانکاری

  معایب روانکاری با گریس در مقایسه با روغن های روانساز:

  • خنک کنندگی کم
  • نفوذ نکردن به قطعات ریز و مجاری دستگاه ها
  • نیاز به نیروی کار (کارگر) بیشتر برای روانکاری
  • سختی بسته بندی و انبارداری
  • پاک نکردن آلودگی ها از سطوح قطعات متحرک

  مزایا و معایب روانکاری با گریس در مقایسه با روغن های روانساز