46079212
حاوی بهترین روغن پایه سنتری و مواد افزودنی خاص
 مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و رسوب در موتور
موثر در کاهش مصرف سوخت
مناسب جهت کلیه خودروهای سواری مدرن

روغن‌موتوري تمام سينتيك می‌باشد كه بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي و بر پايه فنّاوری پاك كنندگي فرموله شده است. اين روغن‌موتورها بسيار بهتر از روغن‌موتورهای متعارف جهت حفاظت و پيشگيري از تشكيل لجن عمل ميكنند.

5W 40 SN