46079212
استارت بسیار آسان در سرما
تبخیر بسیار اندک
کاهش مصرف سوخت
پایداری حرارتی بالا  
خاصیت عالی ضدسائیدگی وممانعت از خوردگی قطعات موتور
پاک کنندگی و معلق سازی ذرات دوده ناشی از احتراق
مناسب ماشین آلات کشاورزی در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی