46079212

پایداری حرارتی بالا
پایداری مکانیکی عالی
دارای خاصیت ضد سایش وتحمل بار مطلوب
نقطه قطره شدن بالا
محافظت از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب