46079212

جدول معادل یابی روغن ها

نوع کاربری

سطح کارایی

سپاهان

بهران

پارس

ایرانول

TOTAL

CASTROL

سنان شیمی تابان

روغن موتور بنزینی

SC

سپاهان اسپیدی

توان

سوپر کیان

الوند

RUBIA B

Castrol XL

اژدر 4500

روغن موتور بنزینی

SE

 ----

رخش

سوپرجم

۴۰۰۰

----

----

اژدر 3500

روغن موتور بنزینی

SG

آریا اسپیدی

تکتاز

ارس

۸۰۰۰

----

GTX

تورنادو 12000

روغن موتور بنزینی

SJ

کیمیا اسپیدی

پیشتاز

پایا

۱۲۰۰۰

QUARTZ 5000 

GTX COMPACT

تورنادو 15000

روغن موتور بنزینی

SL

سوپر اسپیدی

سوپر پیشتاز

سوپر پایا

۱۶۰۰۰

QUARTZ 5000-QUARTZ 7000  SL

Magnatech GTX

تورنادو 18000

روغن موتور بنزینی

SM

لیزول

رانا

سوپر پیشرو

رویال

QUARTZ 9000  SM

----

تورنادو20000

روغن موتور بنزینی

SN

----

----

----

رونیا

CLASSIC

----

تورنادو SN

روغن موتور دیزلی

CF-4

سوپر شارژ دیزل

سوپر دیزل- رعد- خودرو دیزل- لنج

دیزل

D-9000

RUBAI XT

GTD

تورنادو CF-4

روغن موتور دیزلی

CH-4

سوپر دیزل اسپیدی

توربو دیزل

پایدار

D-17000

RUBAI TIR 6600

TECTION J-MAX

تورنادو CH-4

روغن موتور دیزلی

CD 50

دیزل اسپیدی

شهاب - آذرخش

پاسارگاد- هامون

VD 5000

RUBIA C

CW CRD

اژدر 50

روغن دنده خودرو- نیمه یا تمام سنتزی

GL-4

ثمین اسپیدی EP

سمند

مدوس EP

ایرانول EP

TRANSMISSION

----

تورنادو GL-4

روغن گیربکس اتوماتیک و فرمان

Dexron II-D

سپاهان ATF2

ATF II

ATF II

ATF II

FLUIDE ATX

----

ATF IIتورنادو 

Dexron III-G

سپاهان ATF3

ATFIII

ATFIII

ATFIII

FLUIDE AT42

----

ATF IIIتورنادو 

گریس جهت مصارف روانکاری عمومی

K2C-20
K3C-20

کلسیم اسپیدی

لعل

شاسی

_

MULTIS

----

گریس تورنادو شاسی

ضد یخ و ضد جوش جهت خودرو های سبک و سنگین و همچنین مصارف صنعتی

ISIRI 338

ضد یخ و ضد جوش اسپیدی

بهمن ودی

سهند و سهند ویژه

HYPER
AF-G

GLACELF SUPRA

----

ضد یخ تورنادو  ارگانیک
ضد یخ تورنادو  معدنی
ضد یخ تورنادو  هیبریدی

مایع ترمز

DOT 3

----

----

----

----

HBF 3

----

DOT 3 تورنادو

مایع ترمز

DOT 3

----

----

----

----

HBF 4

----

DOT 4 تورنادو