46079212

  • حاوی مرغوب ترین مواد اولیه پایه سنتتیک

  •  نقطه جوش بالا

  • حفاظت از قطعات سیستم ترمز و کلاچ در مقابل خوردگی و زنگ زدگی

  • گرانروی مناسب در دمای پایین

  • سازگار با قطعات آب بندی سیستم ترمز

  • جذب کم رطوبت
  • فراریت پایین