46079212
محافظت عالی از سطوح فلزی در برابر زنگ زدگی و خوردگی

جلوگیری از یخ زدگی و ضد جوش

مناسب برای تمامی فصول و برای استفاده در تمامی وسایل نقلیه

جلوگیری از افزایش بیش از حد دمای موتور و آسیب دیدن قطعات