46079212
4.6 /5 20 5 1 پایش ساختار سازمانی شرکت سنان شیمی تابان

پایش ساختار سازمانی شرکت سنان شیمی تابان

  • پایش ساختار سازمانی شرکت سنان شیمی تابان 1399/10/9

    در مورخه 99/10/09 پایش ساختار سازمانی شرکت سنان شیمی تابان (بصورت آنلاین) توسط تیم مدیریت سازماندهی گروه خودروسازی سایپا صورت پذیرفت . 

    پایش ساختار سازمانی شرکت سنان شیمی تابان